Download Ext2Fsd – Truy cập vào các phân vùng ext2/ext3/ext4

Rate this post

Download Ext2Fsd – Truy cập vào các phân vùng ext2/ext3/ext4

 

Link dowload Ext2Fsd  source 6b92edfb23e84eb087eb4f4def110c18 compact

 

Ext2Fsd cho phép người dùng đọc và ghi trên các phân vùng ext2/ext3, ghi nhật ký cho phân vùng, hỗ trợ nhiều bảng mã khác nhau. Chương trình này còn có khả năng lắp các phân vùng thành ổ đĩa, chia sẻ các phân vùng thông qua các giao thức mạng và cung cấp khả năng kiểm tra đĩa như một ổ đĩa thông thường.

EXT2
EXT2

Ext2Fsd là một trong những ứng dụng hiếm hoi hiện nay có khả năng truy xuất vào các phân vùng ext2, ext3 và ext4 với cả chức năng đọc và ghi, hỗ trợ trên nhiều phiên bản của hệ điều hành Windows gồm Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 và Windows Server 2008. Đây là một tính năng nổi trội so với nhiều chương trình cùng chức năng khác.

Những điểm mới của Ext2Fsd 

– Hỗ trợ truy cập vào các phân vùng ext2/ext3/ext4

Với Ext2Fsd, người dùng có thể đọc và ghi trên phân vùng ext2/ext3, ghi nhật ký cho phân vùng ext3, hỗ trợ các bảng mã khác nhau như: utf8, cp936, cp950 … Công cụ này cũng có khả năng tự động lắp các phân vùng thành một ổ đĩa, hỗ trợ các cấu trúc phân vùng ext2/ext3 với kích thước lớn: 128 byte, 256 byte…

Ext2Fsd cũng tương thích với các tập tin kích thước lớn hơn 4G, cho phép người dùng hia sẻ phân vùng ext2/ext3 thông qua mạng, giúp đọc cả phân vùng ext4 (là phân vùng định dạng mới nhất trên linux). Người dùng cũng có thẻ kiểm tra ứng dụng này như một ổ đĩa thông thường.

Các tính năng chính của Ext2Fsd:

– Cung cấp khả năng đọc và ghi trên phân vùng ext2/ext3/ext4
– Ghi nhật ký cho phân vùng ext3
– Hỗ trợ các bảng mã khác nhau: utf8, cp936, cp950 …
– Tự động lắp phân vùng thành ổ đĩa.
– Hỗ trợ các cách cấu trúc của phân vùng ext2/ext3) kích thước lớn
– Hỗ trợ các tập tin kích thước lớn hơn 4G

0/5 (0 Reviews)

Trả lời