PHẦN MỀM VANG SỐ

CHIA SẺ PHẦN MỀM VANG SỐ CÁC HÃNG.

Phần Mềm Smaart V7 Windows & MacOS:Link sản phẩm

Lưu Ý ! Để tìm nhanh phần mềm vang số: từ trang download phần mềm trên bàn phím PC Nhấn tổ hợp ( Ctrl + F ) rồi gõ tên phần mềm cần tìm./. Thanks

Tham Gia nhóm Facebook Chia sẻ: tại đây

Trang tin tức âm thanh hay cập nhật mỗi ngày:Tại đây

 


CẬP NHẬT PHẦN MỀM VANG SỐ MỚI NHẤT

Phần Mềm Vang Số AAP K1000II V1.1.0 :

Phần Mềm Đẩy liền vang liền micro Tl-sound T500:

Phần Mềm vang số AAP K9800II V1.2.3:

Phần Mềm Vang Số Kiwi KD9000:  tai phan mem vang so

Phần Mềm Vang Số Kiwi PD6000:  tai phan mem vang so

Phần Mềm Vang Số HAS DX300:  tai phan mem vang so

Phần Mềm Vang Số HAS DX300+:  tai phan mem vang so

Phần Mềm Vang Số DIGISYNTHETIC TK250A:  tai phan mem vang so

Phần Mềm Vang Số DIGISYNTHETIC K7:  tai phan mem vang so

Phần Mềm Vang Số DIGISYNTHETIC K5:  tai phan mem vang so

Phần Mềm Vang Số DIGISYNTHETIC DSK3.1:  tai phan mem vang so

Phần Mềm Vang Số DIGISYNTHETIC DS23:  tai phan mem vang so

Phần Mềm Vang Số BCE DP-9200S Tải Về

Phần Mềm Vang Số BCE DP-9200+ Tải Về

Phần Mềm Vang Số BCE DP1800 Tải Về

Phần Mềm Vang Số BCE APP9000 Tải Về

Phần Mềm Vang Số BOSA X7 :  tai phan mem vang so

Phần Mềm Vang Số BOSA T3000 :  tai phan mem vang so

Phần Mềm Vang Số BOSA D7 :  tai phan mem vang so

Phần Mềm Vang Số BOSA D8 :  tai phan mem vang so

Phần Mềm Vang Số BOSA D9 :  tai phan mem vang so

Phần Mềm vang số BTE X8 V3.3 :

Phần Mềm vang số BTE DAK-5000E:

Phần Mềm vang số BTE DX300:

Phần Mềm vang số X3,X5,X6,X10:

Phần Mềm Vang Số Maingo Đầy Đủ Nhất :

Phần Mềm Vang Số Maingo MP-30DSP File Cấu hình sẵn : DownLoad Phần Mềm Vang Số Maingo MP-10DSP Softwave : DownLoad
Phần Mềm Vang Số Maingo MP-30DSP software : DownLoad Phần Mềm Vang Số Maingo MP-10DSP file cấu hình sẵn : DownLoad
Phần Mềm Vang Số Maingo MP-22DSP software : DownLoad Phần Mềm Vang Số Maingo MP-9DSP Softwave : DownLoad
Phần Mềm Vang Số Maingo MA-21DSP software : DownLoad Phần Mềm Vang Số Maingo MA-9DSP Softwave : DownLoad
Phần Mềm Vang Số Maingo MP-20DSP Parameters : DownLoad Phần Mềm Vang Số Maingo MP-100DSP : DownLoad
Phần Mềm Vang Số Maingo MP-18DSP Softwave : DownLoad Phần Mềm Vang Số Maingo MA-100DSP : DownLoad
Phần Mềm Vang Số Maingo MP-18DSP file cấu hình sẵn : DownLoad
 

 

Phần Mềm Vang Số BBS 2000 : DownLoad

 Phần Mềm Vang Số Apollo P9000 : DownLoad

» Phần Mềm Vang Số Wharfedale WKP 301

» Phần Mềm Vang Số Wharfedale WKP 300

» Phần Mềm Vang Số Bf-Audio K3000 Wifi Pro

» Phần Mềm Vang Số Bf-Audio K3000 Plus

» Phần Mềm Vang Số Bf-Audio K306D+

» Phần Mềm Vang Số Bf-Audio K1000 Plus

» Phần Mềm Vang Số Bf-Audio K6000 Pro

» Phần Mềm Vang Số Bf-Audio K306N

» Phần Mềm Vang Số Bf-Audio B&W 79A

» Phần Mềm Vang Số Bf-Audio T2X Pro

» Phần Mềm Vang Số CAF X99

» Phần Mềm Vang Số CAF X3000 PRO

» Phần Mềm Vang Số CAF X100

» Phần Mềm Vang Số CAF X2000 PRO

» Phần Mềm Vang Số CAF X3000+

» Phần Mềm Vang Số CAF X1000 PRO

» Phần Mềm Vang Số CAF X2000+

» Phần Mềm Vang Số CAF X2000 Blue

» Phần Mềm Vang Số CAF X2000+Pro

» Phần Mềm Vang Số CAF X3000B

» Phần Mềm Vang Số BIK BPR-8000 Tải Về

» Phần Mềm Vang Số BIK BPR-6000 Tải Về

» Phần Mềm Vang Số BK Sound DSP 9000  Tải Về

» Phần Mềm Vang Số Agasound DP4000  Tải Về

» Phần Mềm Vang Số Misound MX5000  Tải Về

» Phần Mềm Vang Số PDCJ X5 Tải Về

» Phần Mềm Vang Số PDCJ X6 Tải Về

Phần Mềm DSP TPA: DownLoad

Phần Mềm DSP XTA Audio Core : DownLoad

tai phan mem vang so Phần Mềm DSP DBX : DownLoad

Phần Mềm Vang Số DMX Tổng Hợp:  Tải Về Phần Mềm Vang Số DMX DK6000S V2.4:    Tải Về
Tổng Hợp Phần Mềm Vang Số Partyhouse:    Tải Về Phần Mềm Vang Số X3 X5 X6 X10:    Tải Về
Phần Mềm Vang Số VTA SL86 :    Tải Về Phần Mềm Vang Số VTA SL 86++:    Tải Về
Phần Mềm Vang Số BTE:    Tải Về Phần Mềm Vang Số AudioKing:    Tải Về
Phần Mềm Vang Số DMX:    Tải Về Phần Mềm Vang Số BF-Audio:    Tải Về
Phần Mềm Vang Số AAP-K1000:    Tải Về Phần Mềm Vang Số DK (Dardankings) VK600 : Tải Về
Phần Mềm Vang Số DK VK860+ VK600 (Dardankings) : Tải Về Phần Mềm Vang Số DK VK8600 (Dardankings) : Tải Về
Phần Mềm DSP 4Acoustic DSM_428: Tải Về Phần Mềm Vang Số Kuledy FU2350: Tải Về
Phần Mềm Vang Số VTA PRO1: Tải Về Phần Mềm Vang Số 3G Audio : Tải Về

Nếu Vang Số Các Bạn Có Tên Lạ Có Thể Theo Hình Ảnh Sau: (Click trực Tiếp vào Hình Để Tải Phần Mềm)

Phầm mềm của hãng Vang Số HM Audio

Tổng hợp các phần mềm vang số khác

Phần mềm vang số AAP K1000 Tải về Phần mềm vang số BMB HK Kafun DSP  9.01 Tải về
Phần mềm vang số AAP K1000ii Tải về Phần mềm vang số DAK 789EX Tải về
Phần mềm vang số KX180EN Tải về Phần mềm vang số DMX DK6000 Tải về
Phần mềm vang số KX180EN Tải về Phần mềm vang số DMX DK4000 Tải về
Phần mềm vang số DMX DSC 24X V1 Tải về  Phần mềm vang số DAK 789EX Tải về
Phần Mềm Vang Số 3G Audio : Tải Về Phần Mềm Vang Số BCE : Tải Về

Phần mềm vang số DB-Acoustic

Phần mềm vang số dB Acoustic D900 Tải về Phần mềm vang số dB L8.2 Tải về
Phần mềm vang số dB LX8, L8.1, X8, BF K1000 Tải về Phần mềm vang số  dB S600 Tải về
Phần mềm vang số dB S510 Tải về Phần mềm vang số dB Mark KP25 Tải về
Phần mềm vang số dB S750 V2.1 Tải về Phần mềm vang số dB S680/ S690 V2 Tải về
Phần mềm vang số dB S500 Tải về Phần mềm vang số dB S510 Tải về
Phần mềm vang số dB L8.2 Tải về Phần mềm vang số dB S750 V2.2 2019 Tải về

Phần mềm vang số JBL KX

Phần mềm vang số JBL KX 100 Tải về
Phần mềm vang số JBL KX 180 Tải về
Phần mềm vang số JBL KX 200 Tải về

Phần mềm vang số Partyhouse

Phần mềm vang số Partyhouse DAK-3000 Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse DAK-5000E Tải về
Phần mềm vang số DAK-780EX & BTE KA350     Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse DAK-790AT Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse SA-900 Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse H2 Tải về

Phần mềm vang số SISO

Phần mềm vang số Siso OS 510 Tải về
Phần mềm vang số Siso VS 360 Tải về
Phần mềm vang số Siso 1080 2.6.1 Tải về
Phần mềm vang số Siso 1980 Tải về
Phần mềm vang số Siso T3 Tải về
Phần mềm vang số Siso Tripath 980A Tải về
Phần mềm vang số Siso Tripath 980A Tải về

Phần mềm vang số BTE

Phần mềm vang số BTE X5 Tải về
Phần mềm vang số BTE X6 Tải về
Phần mềm vang số BTE X8 Tải về
Phần mềm vang số BTE 3.3 (X8S – X9C – X9H) Tải về
Phần mềm vang số BTE 3.5 (X8S – X9C – X9H)     Tải về
Phần mềm vang số BTE 3.6 (X8S – X9C – X9H) Tải về
Phần mềm vang số BTE X8 (1.7) Tải về
Phần mềm vang số BTE X8 (1.8) Tải về
Phần mềm vang số BTE X8 (2.0) Tải về
Phần mềm vang số BTE VG911 Tải về
Phần mềm vang số BTE VG1000 (E1000) Tải về
Phần mềm vang số BTE 680 Tải về

 

Bài viết đã tổng hợp nhiều phần mềm vang số hiện nay và đang được Update thêm nhiều phầm mềm vang số liên tục. Nếu hay Share cho mọi người cùng biết nhé Thanks AE !

Lưu Ý: Trên Bài Viết tổng hợp lại tất cả các phần mềm của nhiều hãng mà Admin lưu trữ và share lại cho mọi người sử dụng Free . Mọi sự tranh chấp khiếu nại và khách hàng không biết sử dụng phần mềm gây hư hại hay lỗi thiết bị chúng tôi hoàn toàn không chịu mọi trách nhiệm liên quan ! Xin Cảm Ơn.

Nếu quý khách hàng có thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tôi!

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI GOLDEN EYE

Showroom 1 :  205 Khương Trung, P. Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Showroom 2 :  Ngõ 649/27 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hotline (24/7): 0981 758 838, 0907.205.115, 0917.999.946
Email:audioservice2019@gmail.com
Website: http://audioservice.vn

 

DỊCH VỤ OEM – DỊCH VỤ ĐỘT PHÁ CHO CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2021

Audio Service  đưa ra chương trình SIÊU ĐỘC – SIÊU LẠ – SIÊU HẤP DẪN nhân dịp cuối năm dành cho khách hàng là đại lý, khách nhập số lượng lớn. Đó là dịch vụ OEM.

OEM là gì?

OEM (Original Equipment Manufacturer) OEM – Nhà sản xuất phụ tùng gốc là những đơn vị tự sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu riêng khách hàng để tung ra thị trường. Khác với những nhà mua đi bán lại, làm tăng giá trị hàng hóa, thì OEM là đơn vị thực hiện chế tạo, sửa chữa, bỏ vào bọc và bán ra phụ tùng đó.

Dịch vụ OEM là dịch vụ sản xuất “lại” các sản phẩm với thương hiệu riêng của đơn vị

Vậy chương trình OEM mà Audio Service triển khai là sao?

Audio Service sẽ đóng vai trò đơn vị cung cấp thiết bị âm thanh theo yêu cầu của các đơn vị bán hàng. Bất cứ yêu cầu nào của khách về sản phẩm, Audio Service đều sẵn sàng tham gia và tư vấn miễn phí nhằm tạo ra sản phẩm phù hợp về thiết kế, hợp lý về giá thành và chất lượng sẩn phẩm.

Quy trình dịch vụ OEM của Audio Service

Đây là một chương trình cực kỳ ĐỘC – LẠ – HẤP DẪN dành cho các đại lý nhân dịp mùa sale cuối năm. Chương trình này đưa ra với mục đích đảm bảo tối đa doanh thu của các đơn vị bán hàng, chất lượng các sản phẩm đưa đến tay khách hàng là tốt nhất. Đặc biệt, đó là tăng uy tín thương hiệu của đơn vị trên thị trường.

Audio Service ngoài hỗ trợ OEM, sẽ còn hỗ trợ gì cho đơn vị?

Audio Service với đội ngũ Marketing – Chăm sóc Khách hàng chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thực hiện các chiến dịch quảng cáo để quảng bá và bán các sản phẩm của đơn vị.

Đội ngũ Marketing chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng quảng bá và phát triển thương hiệu

Audio Service sẽ hỗ trợ khách hàng vẫn chuyển đơn hàng của khách hàng về đến tận cửa, với mức kinh phí tối thiểu nhất.

 

Audio Service hỗ trợ vận chuyển toàn quốc, đơn hàng đến tận tay khách hàng

Audio Service đảm bảo các đơn hàng của khách sẽ về và có thể kinh doanh luôn từ 15-20 ngày (tùy số lượng sản phẩm).

Link đăng ký đặt hàng OEM: bit.ly/oem-audioservice

Dịch vụ OEM của Audio Service – Hợp tác cùng phát triển!

Quy định thanh toán

Các Hình Thức Thanh Toán Mua Hàng.

Nhằm mang đến sự thuận tiện,nhanh chóng trong việc thanh toán cho quý khách hàng.Công ty TNHH Công nghệ mới Golden Eyes áp dụng những phương thức thanh toán sau:

1-Thanh toán tiền mặt.

Thanh toán tại cửa hàng của Audio Service Hoặc thanh toán tại nhà cho nhân viên giao hàng của Audio Service (áp dụng trong bán kính 0-30 km)

2-Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

Qúy khách chuyển tiền vào một trong các ngân hàng sau.

1.Tên chủ tài khoản: ĐOÀN HOÀI NAM 

Ngân hàng teckcombank chi nhánh hà nội STK:19035479051010

2.Tên chủ tài khoản: LÊ THỊ PHƯƠNG LINH

Ngân hàng vietcombank chi nhánh hà nội  STK:0021000334141

-Đối với khách hàng là công ty xin vui lòng liên hệ SĐT:0962999140

VÌ SAO CHỌN AUDIO SERVICE

ĐI ĐẦU TRONG LĨNH VỰC ÂM THANH CHÚNG TÔI CAM KẾT.

Uy tín: Audio Service là địa chỉ tin cậy, nơi cung cấp các thiết bị, phụ kiện âm thanh, karaoke, thiết bị tiêu dùng thông minh đa dạng, phong phú và chính hãng với mức giá ưu đãi.

An tâm: Audio Service luôn quan tâm tới quyền lợi của khách hàng, đảm bảo các chính sách bán hàng và chính sách hậu mãi được tốt nhất trong quá trình quý khách sử dụng sản phẩm.

Chuyên nghiệp: Audio Service cam kết lắng nghe mọi ý kiến phản hồi của quý khách, từ đó nổ lực thay đổi để hoàn thiện và mang tới dịch vụ chuyên nghiệp, với mong muốn làm hài lòng khách hàng một cách trọn vẹn nhất.

Cam kết chất lượng

Nhằm đảm bảo sự an tâm cho Quý khách khi mua sản phẩm của Audio service cung cấp, chúng tôi có những cam kết với Quý khách về chất lượng hàng hóa của sản phẩm.

Sản phẩm Audio service cung cấp ra thị trường được kiểm soát chất lượng một cách chặt chẽ & nghiêm ngặt từ khâu vật liệu sử dụng, quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu kho và kiểm tra hàng hóa trước khi đến với khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng.

Với người tiêu dùng

Chúng tôi cam kết mang đến những thiết bị giải trí chuyên nghiệp tại Việt Nam qua việc cung cấp những sản phẩm đa dạng, chất lượng & thiết kế đẹp mắt cùng những công nghệ tiên tiến nhất.

Với đối tác

Chung tôi mang đến những cơ hội kinh doanh với lợi nhuận ổn định thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng, khác biệt với nhiều lợi thế cạnh tranh. Hơn nữa, Audio service liên tục cải tiến sản phẩm & đầu tư phát triển thương hiệu mạnh nhằm tạo dựng tên tuổi lớn trên thị trường giải trí Việt Nam.
Đối với các sản phẩm nhập khẩu của Audio service  đều có đầy đủ CO, CQ, ISO 2008, và được bảo hành chính hãng tại các nhà phân phối trong cả nước.

Quy định bảo hành

I. Quy định được bảo hành miễn phí:

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu:

– Sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày giao hàng.

– Thời hạn bảo hành được ghi trên Phiếu Bảo Hành và theo quy định của từng Hãng sản xuất đối với tất cả các sự cố về mặt kỹ thuật.

– Có Phiếu bảo hành và Tem bảo hành của Hãng sản xuất trên sản phẩm.

– Sản phẩm bảo hành sẽ tuân theo qui định bảo hành của từng Hãng sản xuất đối với các sự cố về mặt kỹ thuật.

Những sản phẩm không thuộc danh sách sản phẩm được bảo hành tại nhà (nằm trong khả năng chuyên chở của Quý khách), Quý khách vui lòng mang sản phẩm đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Audio Service để được phục vụ nhanh chóng hơn.

Đối với những yêu cầu bảo hành không thuộc vào khu vực được áp dụng chuyển hàng miễn phí, Quý khách vui lòng:

– Liên lạc trực tiếp với Hãng hoặc gửi sản phẩm đến Trung Tâm Bảo Hành gần nhất của Hãng. Quý khách tự chi trả chi phí chuyển hàng.

– Liên lạc với Trung tâm chăm sóc Khách hàng của Audio ServiceAudio Service sẽ hỗ trợ Quý khách liên lạc với Hãng để đến bảo hành cho Quý khách.

– Gửi sản phẩm đến Trung tâm chăm sóc Khách hàng của Audio Service. Quý khách tự chi trả chi phí chuyển hàng.

II. Quy định sau đây sẽ không được bảo hành (sửa chữa có tính phí):

– Những sản phẩm không thể xác định được nguồn gốc mua tại Audio Service thì chúng tôi có quyền từ chối bảo hành.

– Sản phẩm đã quá thời hạn ghi trên Phiếu bảo hành hoặc mất Phiếu bảo hành.

– Phiếu bảo hành, Tem bảo hành bị rách, không còn Tem bảo hành, Tem bảo hành dán đè hoặc bị sửa đổi.

– Sản phẩm bị hư hỏng do tác động cơ học làm rơi, vỡ, va đập, trầy xước, móp méo, ẩm ướt, hoen rỉ, chảy nước hoặc do hỏa hoạn, thiên tai gây nên.

– Sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng do chuột bọ hoặc côn trùng xâm nhập.

– Sản phẩm bị hư hỏng do sử dụng không đúng sách hướng dẫn, sử dụng sai điện áp quy định.

– Các loại phụ kiện kèm theo như: Điều khiển từ xa, Pin điều khiển, dây nguồn, dây tín hiệu, nắn dòng, đèn tín hiệu, tai nghe, quạt trên thiết bị, hoặc thiết bị do quạt bị hỏng gây ra cháy nổ.

– Các dữ liệu, tài liệu, văn bản và phần mềm cung cấp miễn phí, lưu trữ kèm theo sản phẩm (kể cả trong thời gian gửi bảo hành).

– Tự ý tháo dỡ, sửa chữa bởi các cá nhân hoặc Kỹ thuật viên không được sự ủy quyền của Audio Service

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI GOLDEN EYE

Mã số thuế: 0107450668

Địa chỉ: Số 205, phố Khương Trung , Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội


 

Trụ sở Showroom Audioservice Miền Bắc: 

✅ Showroom 1 :  205 Khương Trung, P. Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

✅ Showroom 2 :  Ngõ 649/27 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.


 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI GOLDEN EYE Là Đơn Vị Trực Tiếp Nhập Khẩu và phân phối các thiết bị Âm Thanh giải trí Cao Cấp Với các thương hiệu lớn:

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI GOLDEN EYE

Mã số thuế: 0107450668

Địa chỉ: Số 205, phố Khương Trung , Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Audio Service là đơn vị cung cấp thiết bị âm thanh, karaoke, thiết bị tiêu dùng thông minh … đảm bảo chính hãng, chất lượng với chi phí hiệu quả.

Đến với Audio Service khách hàng sẽ được trải nghiệm hình thức mua sắm điện tử với kho hàng khổng lồ và đa dạng đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và thế giới như: BTE, Việt KTV, KAWASAN, JBL, Martin, Paramax, Dam…

Song song với hình thức mua sắm điện tử, chúng tôi còn phục vụ Quý khách đến trực tiếp cửa hàng để tham khảo, kiểm tra sản phẩm trước khi mua hàng tại địa chỉ: 205 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hiện Audio Service có đội ngũ bán hàng, đội ngũ chăm sóc khách hàng, tư vấn kĩ thuật có trình độ cao, dày dạn kinh nghiệm, đảm bảo giải đáp những thắc mắc cũng như hỗ trợ xử lý, khắc phục những lỗi, sự cố của thiết bị quý khách gặp phải nhanh chóng, kịp thời.

Tầm Nhìn

Trở thành nhà phân phối thiết bị âm thanh, karaoke, thiết bị tiêu dùng thông minh trên toàn quốc, phục vụ người dùng từ cá nhân, gia đình cho đến các đơn vị kinh doanh… với chất lượng cao, và chi phí hiệu quả.

Phát triển song song hình thức thương mại điện tử và phục vụ khách hàng trực tiếp tại cửa hàng với các mặt hàng trong lĩnh vực âm thanh, karaoke, thiết bị tiêu dùng thông minh, nhằm mang các sản phẩm chất lượng, dịch vụ thân thiện và thuận tiện tới người tiêu dùng. Lấy sự thành công của khách hàng làm thước đo tiên quyết cho thành công của chính mình.

Sứ mệnh

Audio Service đặt mục tiêu trở thành đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm âm thanh, karaoke, thiết bị tiêu dùng thông minh… đạt chất lượng vượt trội và chuyên nghiệp nhất tới khách hàng trên toàn quốc. Luôn lấy khách hàng làm trọng tâm và nỗ lực đem lại sự hài lòng cho quý khách hàng.

Giá trị cốt lõi

Sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp là giá trị cốt lõi mà Audio Service luôn hướng tới nhằm phục vụ quý khách hàng một cách hoàn hảo nhất.

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI GOLDEN EYE

  Mã số thuế: 0107450668

  Showroom 1 :  205 Khương Trung, P. Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Showroom 2 :  Ngõ 649/27 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

  Hotline (24/7): 0981 758 838, 0907.205.115, 0917.999.946
  Email: info@audioservice.vn
  Website: http://audioservice.vn